Vítajte na stránkach obce Nižná Voľa
Erb obce

Úradná tabuľa

 

Obec

 

Počasie

meteoblue

Virtuálny
cintorin

Logo FB

Triedime

Bardejov a okolie
Online prezeranie

Úradné oznamy obce Nižná Voľa

 

Verejná vyhláška
zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov.

error loading iconViac informácií tu...

Návrhy VZN

error loading iconNávrh VZN č. 2/2023

 

error loading iconNávrh VZN č. 1/2023

Zverejnené 28.11.2022

Stanoviska

verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente a návrhu strategického dokumentu: „Aktualizovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Lukavica, Nižná Voľa, Rešov a Vyšná Voľa na roky 2022-2028“, je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa ich zverejnenia dotknutou obcou na adresu:

Obecný úrad Nižná Voľa, 
Nižná Voľa 30, 086 21 Lukavica
e-mail:
niznavola@niznavola.sk
tel: 0905 836 055

Podľa § 63 zákona, môžu dotknuté orgány, obec a dotknutá verejnosť vykonať konzultácie k Oznámeniu o strategickom dokumente a návrhu strategického dokumentu počas celého posudzovania strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií je na Obecnom úrade Nižná Voľa, Nižná Voľa č. 30, 086 21 v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod do 14.00 hod, telefonicky alebo osobne. Termín konzultácie odporúčame vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom.

error loading iconAktualizovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Lukavica

Zverejnené 1.7.2022

Dedina roka 2017

Vážení občania

Národná hodnotiaca komisia zverejnila výsledky celoslovenskej súťaže Dedina roka 2017, ktorej cieľom bola prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia občianskej spoločnosti o hodnote krajiny, originality a národnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a prestíže slovenských obcí. Súťaž Dedina roka je začlenená do systému súťaží európskych štátov a regiónov, ktorých víťazi sa môžu za svoju krajinu uchádzať o Európsku cenu obnovy dediny.

Naša obec sa stala víťaznou obcou v kategórii

„Dedina ako pospolitosť“.

Komisiu oslovila hlavne súdržnosť a zanietenosť obyvateľov našej obce v udržiavaní tradičnej dedinskej pospolitosti, miestnej hrdosti, záujmovej a spolkovej činnosti.

Gratulujeme týmto všetkým občanom obce, pretože je to vaše ocenenie za vašu celoživotnú činnosť v prospech ďalších generácií.

Starosta obce, Ing. Marcel Kaščák

error loading iconVýsledky súťaže Dedina roka 2017

 

Oznam

Finančná správa spustila projekt eKasa.
Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu.

error loading iconCelý oznam tu...

 

Oznámenie o strategickom dokumente

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

error loading iconCelý oznam tu...

Zverejnené 12.4.2019 

Verejná vyhláška

Realizácia optických sietí - Predlženie platnosti územného rozhodnutia

error loading iconCelé rozhodnutie tu...


Dnes je

Meniny na web

Facebook

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
Utorok
8:00 - 12:00
Streda
8:00 - 16:00
Štvrtok
-- :-- - --:--
Piatok
8:00 - 12:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Sekčov-Topľa

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
288

Prvá písomná zmienka
1382

Matričný úrad
Bardejov

IČO
00322431

DIČ
2020623341

Číslo účtu
SK95 5600 0000 0036 2194 8017
Prima Banka Slovensko, a.s.

 

Kontakt

Nižná Voľa 30

086 21 Lukavica

Telefón
+421 905 836 055

E-mail
niznavola@niznavola.sk
starosta@niznavola.sk